Platební podmínky pro účast na kurzu Profesní kvalifikace

Nehtovekurzyhradec.cz

Školitelky:
Jana Janečková, IČ: 71894187
Sídlo: Slatina nad Úpou 18, Slatina, 549 47
Jaroslava Jurčíková, IČ: 01316451
Sídlo: Výrava 1, Výrava, 503 03
Provozovna: Chelčického 55/8, Hradec Králové, 500 02

Cena kurzu – 20.000Kč program Basic (obsahuje celkem 8 celodenních lekcí + profesní zkoušku), 30.000Kč program Master (obsahuje 13 celodenních lekcí + profesní zkoušku).

Po přihlášení od nás obdržíte e-mail se zálohovou fakturou na 50% z ceny celkové kurzu (Záloha). Do kurzu budete zapsáni po úhradě této Zálohy. Splatnost Zálohy je 14 dnů – po tu dobu Vám je místo předběžně rezervováno. V případě neuhrazení Zálohy v termínu splatnosti se přihláška automaticky stornuje a Vaše místo v kurzu bude uvolněno dalším zájemcům. 

Zbylých 50% kurzovného (Doplatek) je třeba doplatit do 14 dnů před zahájením kurzu – obdržíte fakturu s údaji k platbě. Pozor: Záloha a doplatek se hradí na rozdílné účty. Všechny informace obdržíte e-mailem.

Pokud se kurz koná dříve, než je splatnost kurzovného, je nutné jej uhradit neprodleně, nejpozději 3 dny před datem konání.

O rezervaci místa vás budeme informovat.

Nejsme plátci DPH.

V případě nízké obsazenosti si vyhrazujeme právo na změnu termínu (vždy po dohodě s přihlášenými), nebo zrušení kurzu (v  tomto případě Vám bude navrácena plná částka, kterou jste uhradili).

Zrušení účasti

1/ Odhlásíte-li se písemně (na e-mailu info@nehtovekurzyhradec.cz) více než 30 dnů před konáním kurzu, bude Vám vráceno 50% z uhrazené Zálohy (Záloha je 10.000Kč - Basic, nebo 15.000Kč - Master). Zbylá částka slouží k pokrytí ušlého zisku v době blokování Vašeho místa a pokrytí nákladů na přípravu kurzu. Na tuto částku Vám bude vystaven daňový doklad.

2/ Odhlásíte-li se méně než 30 dnů před konáním kurzu, není možné vrátit uhrazenou zálohu ani žádnou její část.* Zaplacené kurzovné slouží k pokrytí nákladů na organizaci a přípravu kurzu a k náhradě za blokované místo v kurzu.*Zaplacené kurzovné (či Záloha) Vám může být 1x převedeno na jiný termín / kurz z naší nabídky (posuzujeme individuálně, nelze si toto nárokovat).

3/ Pokud se na kurz přihlásíte, ale neuhradíte zálohovou fakturu v datu splatnosti (14 dní), přihláška se stornuje. Berte prosím na vědomí, že obdržením Vaší přihlášky Vám již předběžně blokujeme místo. Pokud víte, že se kurzu nebudete moci zúčastnit, prosím, odhlaste se např. e-mailem, nebo telefonicky.

5/ Pokud se na kurz přihlásíte a uhradíte zálohu (příp. také doplatek), ale do kurzu nenastoupíte (a řádně se neodhlásíte dle bodu 1), zaplacené kurzovné slouží k pokrytí nákladů na organizaci kurzu a k náhradě za blokované místo v kurzu a není možnost jeho vrácení, ani žádné jeho části.

Kurzovné (20.000Kč Basic, 30.000Kč Master) v případě kurzu Profesní kvalifikace platí v případě absolvování celého kurzu. V případě předčasného ukončení kurzu není možné vrácení kurzovného za vynechané lekce.

V případě vynechání lekcí (např. z důvodu nemoci apod.) posuzujeme případ individuálně a příp. nabídneme náhradní termín dané lekce. Nelze si nárokovat vrácení kurzovného za vynechané lekce.

V případě neúspěšného absolvování Profesní zkoušky je možnost absolvovat Profesní zkoušku samostatně v náhradním termínu (za běžnou platební sazbu 5.000Kč).

V případě nízké obsazenosti si vyhrazujeme právo na změnu termínu (vždy po dohodě s přihlášenými), nebo zrušení kurzu (v tomto případě Vám bude navrácena plná částka, kterou jste uhradili). 


Zaplacením kurzovného souhlasíte s těmito podmínkami.