Platební podmínky pro účast na kurzu Profesní kvalifikace

Nehtové kurzy Hradec

  

Školitelky:
Jana Janečková, IČ: 71894187

Sídlo: Slatina nad Úpou 18, Slatina, 549 47 
Jaroslava Jurčíková, IČ: 01316451
Sídlo: Výrava 1, Výrava, 503 03

Provozovna: Chelčického 55/8, Hradec Králové, 500 02

     

Cena kurzu – 22.000Kč (obsahuje celkem 11 lekcí + profesní zkoušku).

Po přihlášení od nás obdržíte e-mail se zálohovou fakturou na 50% z ceny celkové kurzu. Do kurzu budete zapsáni po úhradě zálohy.

Do 14 dnů před zahájením kurzu je třeba doplatit zbylých 50% kurzovného – obdržíte fakturu s údaji
k platbě
. Pozor: záloha a doplatek se hradí na rozdílné účty. Všechny informace obdržíte e-mailem.

Záloha je do 30 dnů před zahájením kurzu vratná v plné výši, poté je nevratná
(pokud nedojde ke zrušení kurzu z naší strany – v tom případě je platba vratná v plné výši). 

Splatnost přihlášky (50% ceny) je 14 dnů od přihlášení – po tu dobu Vám je místo předběžně rezervováno.
Po neuhrazení poplatku do 14 dnů od podání přihlášky se přihláška automaticky stornuje a Vaše místo v kurzu bude uvolněno dalším zájemcům. 

Po obdržení platby za kurzovné máte místo v kurzu zajištěno.

Pokud se kurz koná dříve, než je splatnost kurzovného, je nutné jej uhradit neprodleně, nejpozději 3 dny před datem konání.  

O rezervaci místa vás budeme informovat.

Bankovní spojení pro úhradu 50% zálohy:  26 00 40 98 53 / 2010 – Fio banka (Jana Janečková)
VS: číslo zálohové faktury (obdržíte e-mailem)
Poznámka pro příjemce: Vaše jméno a termín kurzu.
(Bez zadání těchto informací nebudeme moci Vaši platbu přiřadit ke konkrétnímu kurzu)
Splatnost: nejpozději 14 dní od zaslání přihlášky

IBAN: CZ7520100000002600409853
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bankovní spojení pro úhradu 50% doplatku:  21 77 60 80 02 / 5500 – Raiffeisen bank  (Jaroslava Jurčíková)
VS: číslo faktury (obdržíte e-mailem)
Poznámka pro příjemce: Vaše jméno a termín kurzu.
(Bez zadání těchto informací nebudeme moci Vaši platbu přiřadit ke konkrétnímu kurzu)
Splatnost: nejpozději 14 dní před zahájením kurzu

IBAN:  CZ4455000000002177608002
BIC/SWIFT:  RZBCCZPP

Nejsme plátci DPH. 

V případě nízké obsazenosti si vyhrazujeme právo na změnu termínu (vždy po dohodě s přihlášenými), nebo zrušení kurzu. V tomto případě Vám bude navrácena plná částka, kterou jste uhradili. 

Vyjádření k situaci v období restrikcí kvůli Covid-19:

Situaci neustále sledujeme a snažíme se vždy co nejrychleji reagovat s přizpůsobit se aktuálním nařízením. 

Chtěly bychom Vás ujistit, že stále můžete zasílat přihlášky na kurz Profesní kvalifikace. 

Pokud nastane situace, kdy nebude možné kurz uspořádat, vyčkáme na informaci od vlády, od kdy bude možné kurzy pořádat  a Váš kurz přesuneme na nejbližší možný termín
V případě teoretických lekcí si vyhrazujeme právo uskutečnit je distanční formou (online). Praktické lekce není možné distanční formou uskutečnit. 
Pokud by nebyl možný přesun na nový termín, vrátíme Vám platbu v plné výši bez jakýkoli storno poplatků apod. 

V případě povolení kurzů, avšak za nařízených podmínek ohledně počtu osob, dezinfekcí či ochranných pomůcek, plně všechna vládní opatření dodržujeme a naše kurzy jsou proto z hlediska ochrany zdraví zcela bezpečné

Velmi si vážíme Vaší přízně a důvěry a děkujeme Vám, že se hlásíte na naše kurzy i přes aktuální obtížnou situaci. 

Zaplacením kurzovného souhlasíte s těmito podmínkami. 

Zrušení účasti

1/ Odhlásíte-li se písemně (na e-mailu jana@brillbird.cz) více než 30 dnů před konáním kurzu, bude Vám vrácena zaplacená částka v plné výši.

2/ Odhlásíte-li se písemně (na e-mailu jana@brillbird.cz) méně než 30 dnů před konáním kurzu, bude Vám vrácena 50% část z již uhrazené částky. Pokud bude uhrazena záloha 11.000Kč, vráceno bude 5.500Kč. Zbylá část slouží pro pokrytí nákladů s organizací kurzu a k náhradě za blokované místo v kurzu.  (Na tu Vám bude vystaven daňový doklad).

3/ Odhlásíte-li se písemně (na e-mailu jana@brillbird.cz) více než 14 dnů před konáním kurzu, zaplacené kurzovné Vám může být 1x převedeno na jiný termín / kurz z naší nabídky (posuzujeme individuálně, nelze si toto nárokovat). 

4/ Odhlásíte-li se méně než 14 dnů před konáním kurzu – zaplacené kurzovné slouží k pokrytí nákladů na organizaci kurzu a k náhradě za blokované místo v kurzu a není možnost jeho vrácení, ani žádné jeho části

5/ Pokud se na kurz přihlásíte, ale neuhradíte zálohovou fakturu v datu splatnosti, přihláška se stornuje. Berte prosím na vědomí, že obdržením Vaší přihlášky Vám již předběžně blokujeme místo. Pokud víte, že se kurzu nebudete moci zúčastnit, prosím, odhlaste se.  

6/ Pokud se na kurz přihlásíte a uhradíte zálohu /příp. také doplatek), ale do kurzu nenastoupíte (a řádně se neodhlásíte dle bodů 1-4), zaplacené kurzovné slouží k pokrytí nákladů na organizaci kurzu a k náhradě za blokované místo v kurzu a není možnost jeho vrácení, ani žádné jeho části

Zvýhodněné kurzovné (22.000Kč / 11 dní + zkouška)  v případě kurzu Profesní kvalifikace platí v případě absolvování celého kurzu (11 dní + zkouška). V případě předčasného ukončení kurzu se jednotlivé – již absolvované lekce počítají za běžnou cenu (2900Kč / 1 den). 

V případě nízké obsazenosti, nebo z jiných vážných důvodů z naší strany si vyhrazujeme právo na změnu termínu, nebo zrušení kurzu. V tomto případě Vám bude navrácena plná částka, kterou jste uhradili. 

Zaplacením kurzovného souhlasíte s těmito podmínkami. 

 

t

NĚČEMU NEROZUMÍTE?

To nevadí, napište na e-mail: jana@brillbird.cz, nebo zavolejte na tel. +420 776 809 033 (po-pá 9-18 hod., prosím, ne SMS)
a vše Vám ráda vysvětlím.